MR Loc gửi, 04-01-2019
  Nội dung:

  BÁO GIÁ ADAPTER LAPTOP
  (ĐÃ BAO GỒM PHÍ SHIP TẠI HÀ NỘI)


  Adapter ACER ( BH 24 THÁNG )
  19V -1.58A AC Adapter ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 12 Tháng call 093.686.4656
  19V 3.42A AC Adapter ACER giá 150.000 vnd Bảo hành 12 Tháng call 093.686.4656
  19V 3.95A AC Adapter ACER iá 200.000 vnd Bảo hành 12 Tháng call 093.686.4656
  19V 4.74A AC Adapter ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 12 Tháng call 093.686.4656

  Adapter Toshiba ( BH 24 THÁNG )
  15V 3A AC Adapter for Toshiba Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng call 093.686.4656
  15V 4A AC Adapter for Toshiba Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  15V 5A AC Adapter for Toshiba Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  15V 6A AC Adapter for Toshiba Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  15V 8A AC Adapter for Toshiba Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng call 093.686.4656
  19V 2.64A AC Adapter for Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19V 3.16A AC Adapter for Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng call 093.686.4656
  19V 3.42A AC Adapter for Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng call 093.686.4656
  19V 4.74A AC Adapter for Toshiba giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656

  ADAPTER Dell ( BH 24 THÁNG )
  19V 1.58A AC Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 93.686.4656
  19.5V 3.16A DELL AC Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19.5V 3.34A DELL AC Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19.5V 4.62A DELL AC Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  15V 3A DELL AC Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  20V 4.5A DELL AC Adapter giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656

  ADAPTER ASUS ( BH 24 THÁNG )
  9,5V 2.5A AC Adapter Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  12V 3A AC Adapter Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19V 1.58A AC Adapter Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19V 3.42A AC Adapter Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19V 4.74A AC Adapter Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng call 093.686.4656

  ADAPTER IBM ( BH 24 THÁNG )
  16V - 4.5A AC Adapter for IBM Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  16V - 7.5A AC Adapter for IBM Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19V - 3.42A AC Adapter for IBM Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19V - 4.7A AC Adapter for IBM Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  20V - 4.5A AC Adapter for IBM Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  20V 3.25A AC Adapter for IBM Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656

  ADAPTER HP ( BH 24 THÁNG )

  18.5V 3.5A Chân vàng Adapter /HP Laptops giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  18.5V 3.5A AC Chân kim Compaq/HP Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  18.5V 4.9A AC Adapter Compaq/HP Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19V 3.95A AC Adapter Compaq/HP Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19V 4.74A AC Adapter Compaq/HP Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19V 4.9A AC Adapter Compaq/HP Laptops giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  Adapter SAMSUNG; PANASONIC; LG;

  NEC; Fujsu; MSI; FPT......( BH 24 THÁNG )

  Lition 19V 3.42A AC Adapter for NEC FPT MSI........... giá 150.000 vnd
  Lition19V 4.74A AC Adapter for NEC FPT MSI........... giá 200.000 vnd

  SAMSUNG Laptops 19V 3.16A AC giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
  SAMSUNG Laptops Laptops 19V 4.74A AC giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
  19V 3.16A AC Adapter for FUJSU giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19V 3.42A AC Adapter for FUJSU giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng call 093.686.4656
  19V 4.74A AC Adapter for FUJSU giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng call 093.686.4656


  19.5V 3.05A Sony giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
  19.5V 4.1A Sony giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
  19.5V 4.7A Sony giá 200.000 vnd Bảo hanh 24 Tháng
  19.5V 3.05A Sony giá 300.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
  19.5V 4.35A Sony giá 300.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
  19.5V 4.4A Sony giá 300.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
  19.5V 3.25A Sony giá 300.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
  19.5V 4.4A Sony giá 300.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
  19.5V 6.2A Sony giá 300.000 vnd Bảo hanh 24 Tháng

  Địa chỉ: Phòng 2506 CT12C Kim Văn - Kim Lũ Hoàng mai – Hà nội
  Hoặc
  Tòa nhà 24T1 đường Hoàng Đạo Thúy -Trung Hòa -Cầu giấy HN
  ĐT:093.686.4656